top of page

Frakt & Leveransvillkor

Leveransvillkor

Frakt: Alla produkter säljs från vårat lager (EXW). Om SSV Verktyg AB ombesörjer frakt debiteras frakten kund. Vid leverans bokad via SSV Verktyg AB ingår max 10 min lossningstid/pall. Vid längre lossningstid förbehåller sig SSV Verktyg AB rätten att debitera kostnader för extra lossningstid. Vid olevererbar leverans eller vid avsaknad av lossningsmöjligheter hos mottagaren kan godset komma att köras till speditörens lager terminal/omlastnings central. Eventuella kostnader som är kopplade till sådan felande mottagning debiteras till kund. I leveransen ingår visst emballage, kostnader för pallar och pallkragar tillkommer. För engångspall tillkommer kostnad med 50 sek/st. För halv pall 25 sek/st, för returpall 105 sek/st och för pallkragar 75 sek/st.

Mottagningskontroll: Godset skall besiktigas vid mottagning och eventuella skador på gods eller emballage skall rapporteras på fraktsedeln och signeras av mottagaren chauffören varvid båda parter erhåller var sitt exemplar, skador som skrivs på fraktsedeln skall även fotodokumenteras. Följesedel med påpekat fel samt foto på skadan skall sändas till SSV Verktyg AB på mail till:info@ssv-verktyg.se senast dagen efter mottagande av godset. Fel på varan som borde ha upptäckts men ej har kunnat upptäckas i samband med mottagningskontrollen skall rapporteras senast inom en vecka från mottagandet. Reklamationer därefter godkänns ej.

Specialprodukter: Det åligger alltid kund som har beställt varor som ligger utanför SSV Verktyg AB: s. ordinarie sortiment; så kallade specialprodukter, att ta ut dessa inom avtalad tid, eller om inget avtalats; inom 3 månader från orderdatum. SSV Verktyg AB förbehåller sig rätten att sända varor och faktura efter att avtalad tidsgräns har passerats. Om kund ej mottager vara äger SSV Verktyg AB rätt att ta ut extra transportkostnader samt lagerhyra för lagring av produkterna.

Ansvar vid försening eller felaktiga produkter: SSV Verktyg AB täcker inga kostnader i samband med försenad leverans.

Godkännande av sälj och leveransvillkor: SSV Verktyg AB:s sälj och leveransvillkor gäller vid alla köp hos oss, Kundunika köp och leveransvillkor som sänds med order godkännes ej. Kunder som lägger order hos SSV Verktyg godkänner i och med sin orderläggning samtliga av våra sälj och leveransvillkor.

bottom of page