top of page

Säljvillkor

Priser och betalningsvillkor

Alla priser är exklusive moms, SSV Verktyg AB reserverar sig för eventuella prisförändringar som uppkommer på grund av ändrade inköpskostnader, valutakurser eller andra kostnader/faktorer som påverkar priset vilka ligger utanför vår kontroll, SSV Verktyg AB förbehåller därför sig rätten att utföra prisjusteringar utan föregående avisering.

Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum om inget annat avtalats. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 20 %.

Användningsvillkor

Användning av SSV Verktyg AB:s produkter: Köparen skall vid varje enskilt fall förvissa sig om lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. SSV Verktyg AB:s betalningsansvar begränsar sig till kostnader motsvarande varans värde. SSV Verktyg AB täcker inga följdkostnader.

Godkännande av sälj och leveransvillkor

Godkännande av sälj och leveransvillkor: SSV Verktyg AB:s sälj och leveransvillkor gäller vid alla köp hos oss, Kundunika köp och leveransvillkor som sänds med order godkännes ej. Kunder som lägger order hos SSV Verktyg godkänner i och med sin orderläggning samtliga av våra sälj och leveransvillkor.

bottom of page